Sărbătorirea jubileului de 600 de ani de la întemeierea mănăstirii Vărzăreşti